• Sklep YOUR SOFA – oficjalny dystrybutor wiodącego producenta sof, wypoczynków i narożników skórzanych z funkcją spania.Nasza oferta to systemy modułowe do indywidualnej konfiguracji i kreowania własnej przestrzeni oraz sofy z wygodną funkcją spania, fotele z funkcją relaksu, pufy i inne atrakcyjne dekoracje w tym poduszki dekoracyjne i piękne dywany.Sercem każdego salonu czy pokoju gościnnego są sofy, fotele, narożniki i wypoczynki. To nie tylko eleganckie ale i praktyczne elementy wyposażenia, które nadają wnętrzu indywidualny styl i charakter. Dla miłośników połączenia oryginalnego designu z funkcjonalnością polecamy sofy z funkcją spania. Dużą popularnością cieszą się także narożniki z szezlongiem.Produkujemy na zamówienie dowolne układy modułowych mebli z funkcją spania i pojemnikami na pościel. Szczególnie polecamy sofy i narożniki ze skóry naturalnej oraz w tkaninach łatwo czyszczących się. Bogata kolorystyka obić i różnorodność struktur tkanin oraz mnogość modułów i funkcji sprawiają, że zamówione u nas meble będą miały wyjątkową klasę.Jesteśmy sklepem online eleganckiej marki – producenta mebli CAYA DESIGN, dlatego nasze narożniki skórzane i inne wypoczynki to zawsze produkty najwyższej jakości.Gwarantujemy, że nasze wszystkie sofy rozkładane, modułowe narożniki czy fotele wykonane zostały z solidnych i trwałych stelaży, a obicia to jedynie materiały wysokogatunkowe.W naszym sklepie internetowym możesz dostać wyposażenie tworzone na zamówienie – według Twoich indywidualnych wymagań – rozkładane, z szezlongiem, z funkcją spania.Ręczne wykonanie mebli z najlepszych komponentów gwarantuje satysfakcję i zadowolenie Klienta. Różnorodność kolekcji pozwala kreować nowoczesne jak i bardziej klasyczne wnętrza.
  • Wyprzedaż
    Zobacz

REGULAMIN KONKURSU CAYA DESIGN

 

§ 1.Organizator Konkursu

 

1. Organizatorem jest firma CAYA DESIGN GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Toruniu. ul Szosa Chełmińska 166, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394672,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 956-229-54-13

 

§ 2.Założenia organizacyjne

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na stronie serwisu Facebook.com, na profilu CAYA DESIGN: https://www.facebook.com/cayadesign1/ i YOUR SOFA: https://www.facebook.com/yoursofa1/

2. Konkurs trwa od 23-09-2017  do 30-09-2017, do godziny 23:59

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby dorosłe, które są fanami profilu CAYA DESIGN i YOUR SOFA

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracujące CAYA DESIGN studia i salony meblowe jak również członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Konkurs CAYA DESIGN nie jest w żaden sposób związany, sponosorowany, popierany ani przeprowadzany przez sam serwis Facebook.com

7. W konkursie - jednaosoba może zgłosić jedną nazwę dla nowej kolekcji CAYA DESIGN

8. Odpowiedzi nadesłane do Konkurs muszą być  pomysłami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi w innych konkursach.

9. Nadesłanie odpowiedzi na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 

§ 3.Ocena prac konkursowych

1. O wyłonieniu zwycięzcy Konkursu zadecyduje Jury CAYA DESIGN w składzie:

* przewodniczący Marek Radkowski

* członek komisji Katarzyna Radkowski

* członek komisji Rafał Kolator

2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Nazwisko laureata i zwycięskiej nazwy dla kolekcji mebli CAYA DESIGN zostanie ogłoszone do dnia 15-10-2017 na profilach CAYA DESIGN i YOUR SOFA. 

 

§ 4.Warunki ogólne

1. Osoby zgłaszające swoje pomysły na nazwę nowej kolekcji mebli CAYA DESIGN

 do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.  926, z późn. zm.)).

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza, iż nie narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich.

3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.

o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

 

§ 5.

Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest: komfortowy fotel CAMPARI (o kolorze fotela decyduje LAUREAT) 

2. Ze względu na to, że Konkurs będzie organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki  masowego przekazu, nagrody o wartości nie przekraczającej kwoty 760,00 zł będą zwolnione z  podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uczestnik - zwycięzca nie jest uprawniony do żądania otrzymania wpłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. 

3. Organizator Konkursu oświadcza, iż nagroda zostanie wydana, w ramach Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

4. Zwycięzca Konkursu zostanie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomiony przez

Organizatora o przyznaniu mu nagrody poprzez wiadomość prywatną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Do powiadomienia dołączona zostanie informacja o zobowiązaniu Zwycięzcy Konkursu do podpisania umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do nazwy na nową kolekcję mebli CAYA DESIGN na rzecz Organizatora, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i odesłania jej na adres korespondencyjny Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu mu nagrody.

5. Zwycięzca, który nie przekaże odpowiednio Organizatorowi konkursu umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej, w terminie tam określonym, stracą prawo do tej nagrody i jej odbioru. Nagroda ta pozostanie wówczas własnością Organizatora.

 

6. Po spełnieniu warunku, określonego w ust. 4 powyżej, nagroda zostanie przekazana indywidualnie do Zwycięzcy drogą pocztą lub kurierem numer konta bankowego.

 

7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

 

 § 6. Użytkowanie i publikowanie odpowiedzi Użytkowników

1. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania odpowiedzi - nazwy dla nowej kolekcji mebli CAYA DESIGN uczestników konkursu z zachowaniem anonimowości autora.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych uzasadniających to okoliczności. W przypadku dokonania zmian Organizator poinformuje wszystkich zainteresowanych.

2. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Jury.

3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania ze strony internetowej organizatora i wydruku.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Konkursem jest sąd właściwy według zasad ogólnych.