PŁATNOŚCI

Płatności

  1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej Sklepu przy Towarze w chwili składania zamówienia. Niezależnie od tego, o łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Kupujący informowany jest przed złożeniem zamówienia.
  2. O łącznych, ostatecznych kosztach dostawy jeżeli takowe występują, Kupujący informowany jest najpóźniej przed złożeniem zamówienia. Opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza w momencie zapłaty ceny za Towar.
  3. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek uprzedniego (tj. przed złożeniem zamówienia) poinformowania o tym fakcie Kupującego.
  4. Decyzję o formie dostawy i płatności podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia
  5. Sklep  umożliwia następujące formy płatności:

    a) Płatność przelewem – przelew bezpośrednio na rachunek bankowy YOUR SOFA Katarzyna Radkowska ul. Szosa Chełmińska 166, 87-100 Toruń:

    ING Bank Śląski PL 34 1050 1979 1000 0092 0848 8180 lub ALIOR BANK 14 2490 0005 0000 4530 7804 6515

          Płać jak Ci wygodnie

       
  Twoje zakupy są jeszcze prostsze, PayU współpracują z 23 bankami, centrami autoryzacji oraz dostawcami usług płatniczych w Polsce.
          Możesz wybrać formę zapłaty, która jest dla Ciebie najwygodniejsza: e-przelew, przelew bankowy, karta płatnicza.

WYGODNE PŁATNOŚCI

          b) Płatność na raty: za pośrednictwem instytucji kredytującej - banku SANTANDER

              SANTANDER

        6. Sprzedający pobiera zaliczkę na poczet realizacji zamówienia w wysokości minimum 30%-50%  jego wartości. Wpłata zaliczki jest warunkiem potwierdzenia zamówienia

           przez Sklep i przyjęcia go do realizacji. W okresie pandemii nasza firma wymaga pełnej odpłatności za produkt. Liczymy na zrozumienie 

        7. Nieuregulowanie zaliczki przez Kupującego w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w Sklepie skutkuje anulowaniem zamówienia, a w konsekwencji jego usunięciem

           z systemu Sklepu. Kupujący zostanie poinformowany o powyższym fakcie drogą elektroniczną.

        8. W przypadku wyboru płatności na raty warunkiem potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego i przyjęcia go do realizacji jest podpisanie przez Kupującego umowy

           z firmą  udzielającą kredytów na spłatę ratalną.

       9. W przypadku wyboru płatności na raty,  jeżeli w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, Sprzedający nie otrzyma informacji o przyznaniu Kupującemu kredytowania zamówienie                    zostaje anulowane.

      10. Dział Obsługi Klienta Sklepu w ciągu 24 godzin, licząc dni robocze od momentu wpłynięcia na konto Sprzedającego wpłaconej przez Kupującego kwoty internetowym 

           przelewem bankowym lub otrzymania potwierdzenia od firmy kredytowej o przyznaniu kredytowania Kupującemu, informuje Kupującego drogą elektroniczną o przystąpieniu do               realizacji zamówienia.