Płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej Sklepu przy Towarze w chwili składania zamówienia. Niezależnie od tego, o łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Kupujący informowany jest przed złożeniem zamówienia.
 2. O łącznych, ostatecznych kosztach dostawy jeżeli takowe występują, Kupujący informowany jest najpóźniej przed złożeniem zamówienia. Opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza w momencie zapłaty ceny za Towar.
 3. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek uprzedniego (tj. przed złożeniem zamówienia) poinformowania o tym fakcie Kupującego.
 4. Decyzję o formie dostawy i płatności podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia
 5. Sklep  umożliwia następujące formy płatności:

  a) Płatność przelewem – przelew bezpośrednio na rachunek bankowy YOUR SOFA Katarzyna Radkowska ul. Polna 8D/6 87-100 Toruń:

  ING Bank Śląski PL 34 1050 1979 1000 0092 0848 8180 lub ALIOR BANK 14 2490 0005 0000 4530 7804 6515
 1. b) Płatność na raty: za pośrednictwem instytucji kredytującej - banku
 2. Sprzedający pobiera zaliczkę na poczet realizacji zamówienia w wysokości minimum 30% jego wartości. Wpłata zaliczki jest warunkiem potwierdzenia zamówienia przez Sklep i przyjęcia go do realizacji.
 3. Nieuregulowanie zaliczki przez Kupującego w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w Sklepie skutkuje anulowaniem zamówienia, a w konsekwencji jego usunięciem z systemu Sklepu. Kupujący zostanie poinformowany o powyższym fakcie drogą elektroniczną.
 4. W przypadku wyboru płatności na raty warunkiem potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego i przyjęcia go do realizacji jest podpisanie przez Kupującego umowy z firmą udzielającą kredytów na spłatę ratalną.
 5. W przypadku wyboru płatności na raty,  jeżeli w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, Sprzedający nie otrzyma informacji o przyznaniu Kupującemu kredytowania zamówienie zostaje anulowane.
 6. Dział Obsługi Klienta Sklepu w ciągu 24 godzin, licząc dni robocze od momentu wpłynięcia na konto Sprzedającego wpłaconej przez Kupującego kwoty internetowym przelewem bankowym lub otrzymania potwierdzenia od firmy kredytowej o przyznaniu kredytowania Kupującemu, informuje Kupującego drogą elektroniczną o przystąpieniu do realizacji zamówienia.